Skip to main content

#ITforENERGY

Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe în domeniul IT pentru angajații IMM din sectorul energetic, cod SMIS 142732

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Federația Patronală Petrol și Gaze, reprezentată prin domnul Cătălin Răzvan Niță, implementează în parteneriat cu Patronatul Femeilor Antreprenor, entitate reprezentată prin doamna Cristina Chiriac proiectul cu titlul #ITforENERGY – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe în domeniul IT pentru angajații IMM din sectorul energetic, cod SMIS 142732

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de competențe digitale a 320 de agajați din minim 32 de IMM-uri care își desfășoară activitatea principală sau secundara într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în regiunile mai puțin dezvoltate, cu precădere din sectorul energiei și mangementului de mediu, dar fară a se limita la acestea, în vederea adaptării activității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC, în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în regiunile mai puțin dezvoltate ale României.

Beneficiar:

Partener:

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1 – Accelerarea adaptării întreprinderilor mici și mijlocii și crearea unor condiții optime pentru competitivitate prin formarea profesională a 320 de angajați care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, în regiunile mai puþîn dezvoltate, cu precadrere din sectorul energiei și mangementului de mediu, dar fară a se limita la acestea, prin îmbunătățirea competentelor digitale de baza/avansate.

OS 2 – Asigurarea calității actului profesional prin îmbunătățirea nivelului de competențe al angajaților care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în regiunile mai puțin dezvoltate, cu precădere din sectorul energiei și
mangementului de mediu, dar fară a se limita la acestea, prin organizarea unor programe de formare profesională care vizează îmbunătățirea competentelor digitale (de baza și/sau avansate) în rândul a 320 de angajați (din care 35 de specialiști din domeniul IT).

OS 3 – Promovarea unui mediu propice cooperării dintre întreprinderi și favorizarea unei mai bune exploatări a potențialului industrial al politicilor de inovare, cercetare și dezvoltare tehnologica prin crearea și operationalizarea unui parteneriat public privat în cadrul proiectului.

OS 4 – Asigurarea corelării abilitaților angajaților la locul de muncă prin încurajarea dezvoltării și implementării programelor de învățare la locul de muncă.

OS 5 – Facilitarea adaptării activității companiilor la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC sau la dinamica domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI prin sprijinirea a 32 firme în elaborarea/adaptarea/revizuirea unor strategii digitale

OS 6 – Creșterea gradului de productivitate a muncii în cadrul IMM-urilor care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în regiunile mai puțin dezvoltate, cu precădere din sectorul energiei și mangementului de mediu, dar fară a se limita la acestea, prin formarea profesională a 320 de angajați din cadrul acestor domenii

OS 7 – Îmbunătățirea nivelului de conștientizare a importantei muncii productive și mai ales “verzi” și introducerea unor modele inovatoare, prin organizarea unei Campanii de Informare și Conștientizare.

OS 8 – Asigurarea unui cadru material și organizațional favorabil, respectiv creșterea gradului de performanță în ceea ce privește domeniile cu potențial competitiv prin sprijinirea a 320 de angajați care să participe la activități organizate într-o manieră integrată.

OS 9 – Reducerea disparităților (dintre regiunile slab dezvoltate și regiunea București-Ilfov) și al caracterului teritorial al activității economice din România, prin organizarea de intervenții integrate pentru angajații din sectoarele economice cu potențial competitiv din regiunile mai puțin dezvoltate ale României.

OS 10 – Asigurarea unui mediu economic incluziv și durabil prin creșterea gradului de conștientizare în rândul angajaților cu privire la principiile egalității de șanse și de gen și a dezvoltării durabile, prin intermediul a 2 module special elaborate în acest sens și diseminate grupului tintă în cadrul programelor de formare profesională organizate în proiect.

OS 11 – Asigurarea unui grad adecvat de pregătire a angajaților care influențează dinamica competitivității României, prin organizarea unui flux integrat de acțiuni care vizează 320 de angajați și minim 32 de IMM-uri.

Grup țintă

Grupul țintă total vizat de proiect este de 320 de persoane (angajați cu contracte individuale de muncă cu normă întreagă sau parțială) din minim 32 de IMM-uri. Din totalul grupului țintă de 320 de persoane minim 10% vor fi angajați cu vârste cuprinse între 55-64 de ani. Întregul grup tintă fi format din angajați ai unor IMM-uri care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în regiunile mai puțin dezvoltate, cu precădere din sectorul energiei și mangementului de mediu, dar fară a se limita la acestea, așa cum este acesta definit în SNC 2015-2020 și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Recrutarea grupului țintă este realizată după cum urmează:

elaborare procedură de recrutare

campanie de informare și selecție participanți

mobilizarea grupului țintă

monitorizarea și respectiv menținerea grupului țintă

Înscriere

Contact

Acțiunile previzionate vor conduce la o mai bună conexiune între mediul public și cel privat (mediul academic, companii private, etc.) și vor pune bazele unei interacțiuni prin care actorii relevanți implicați să poată schimba idei și discuta concepte, într-o manieră facilă și sustenabilă.

Pentru detalii suplimentare referitoare la criteriile de eligibiliate, documentele de selecție, perioada de desfășurare a activităților nu ezitați să ne contactați.

Livia Nicoleta Staicu

Expert recrutare și menținere grup țintă nr. 1 din partea FPPG

Ioana Daniela Nuță

Expert recrutare și menținere grup țintă nr. 1