Skip to main content

Activități proiect

Activitatea 2.1 – Campanie de informare/ conștientizare angajatori

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de competențe digitale a 320 de agajati din minim 32 de IMM-uri care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în regiunile mai puțin dezvoltate, cu precadere din sectorul energiei și mangementului de mediu, dar fară a se limita la acestea, în vederea adaptării activității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC, în corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, în regiunile mai puțin dezvoltate ale României

Activitatea 2.2 – Recrutare/ selecție, mobilizare și menținere grup tintă

Grup țintă – 320 de persoane angajate în IMM-uri care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în regiunile mai puțin dezvoltate, cu precădere din sectorul energiei și mangementului de mediu, dar fară a se limita la acestea, care vor beneficia de activitățile integrate furnizate în cadrul proiectului, din care minim 10% vor fi persoane vârstnice cu vârste între 55 și 64 de ani. Ca și profil profesional, din cei 320 de angajați vizați, 35 vor fi specialiști care își desfășoară activitatea în departamentele de IT ale IMM-urilor vizate.

Activitatea 3.1 – Derulare programe de formare în domeniile alfabetizării digitale și respective TIC.

  • 245 de persoane care vor beneficia de cursuri pentru obținerea competentelor digitale de baza.
  • 200 de persoane care vor beneficia de cursuri pentru obținerea competentelor digitale avansate
  • 35 de specialiști IT care vor beneficia de cursuri pentru îmbunătățirea competentelor digitale

Activitatea 4.1 – Evaluare și certificare competențe profesionale

40 de beneficiari ai serviciilor de evaluare și certificare de competente

Activitatea 5.1 – Parteneriat public privat pentru elaborarea și reglementarea unei metodologii de evaluare și anticipare a competentelor în sectorul energetic

Parteneriatul public privat reprezintă o colaborare non formală, fără personalitate juridică. Obiectivul parteneriatului public privat și al întâlnirilor organizate vă fi de elaborare a unei metodologii de evaluare și anticipare a competențelor în cadrul întreprinderilor cu accent pe competențele relevante pentru procesul de digitalizare, dar fară să se limiteze la acestea.

Activitatea 5.2 – Sprijin acordat IMM-urilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor

  • 32 de întreprinderi ghidate în elaborarea unor strategii de digitalizare și respectiv în dezvoltarea unor programe de învățare la locul de muncă.
  • 32 de strategii digitale elaborate